ELJEZNICE PREDAVANJA PDFELJEZNICE PREDAVANJA PDF

Unatoč činjenici da su željeznice u zemljama jugoistočne Europe odigrale važnu predavanju te nakon održanog predavanja sudjeluju u znanstveno-stručnoj. Code: ECTS: Lecturers in charge: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Take exam: Studomat. Load: 1. komponenta. Lecture type, Total. Lectures, Design . Popis objavljenih radova vezanih uz temu predavanja. Popis objavljenih radova vezanih uz Katedra za željeznice. 1. Lakušić, S., Bogut, M.

Author: Goltikinos Dout
Country: Trinidad & Tobago
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 27 August 2011
Pages: 447
PDF File Size: 5.89 Mb
ePub File Size: 3.73 Mb
ISBN: 602-7-64339-740-5
Downloads: 24714
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoogami

V Brdo je topografska ploha. Dobiveni se bokocrt naziva lijevim bokocrtom.

Ravninska krivulja koju omata neprekinuti skup od 1 pravaca povezanih nekim zakonom zove se omotaljka ili razredna krivulja, a pravci te familije jesu tangente omotaljke.

O prodorima oblih ploha Teorem. Okomitost pravca i ravnine ip. Prodor predavsnja potpun prodorna je krivulja dvodijelna.

REGULATORNI ODBOR ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE

A2 B2 A1 B1 A B Kosa aksonometrija Aksonometrijska metoda projiciranja pretpostavlja to da se objekt smjesti u prostorni Kartezijev koordinatni sustav te da se zajedno s njim projicira paralelnim zrakama na neku ravninu.

Please copy and paste this embed script to where you want to embed Embed Script. Ravnine paralelne s nultom nazivaju se nivo-ravninama. Share your knowledge with lakhs of learners across India with just a few predavanma.

  CHRISTIAN JACQUIAU LES COULISSES DE LA GRANDE DISTRIBUTION PDF

U ovom primjeru za konstrukciju plohe usjeka s vanjske strane zavoja valjak diramo slijeva, a za unutarnju stranu zavoja zdesna. S0 s1 V0 6. Ravnina koincidencije raspolavlja Elkeznice. O projiciranju b paralelno koso projiciranje Paralelno projiciranje kod kojeg su zrake projiciranja okomite na ravninu projekcije naziva se ortogonalnim projiciranjem.

O pravilnim poliedrima Crtati u zadanom mjerilu. Paralelne ravnine imaju paralelne tragove. Prodorna se linija sastoji od triju lukova krivulja drugog reda izlomljena prostorna linija. Zadana je duljina polumjera baze r.

Nacrtna Geometrija Predavanja Zagreb

Pri projiciranju tijela na neku ravninu nisu vidljive projekcije svih njegovih ploha. Na plohi postoje dva sistema izvodnica.

With a robust league of educators from across the country, we strive towards predwvanja on our promises with the best educational content an aspirant or a learner could find on the Internet.

U projekciji su to asimptote hiperbole. Ortogonalna projekcija prostorne krivulje n-tog reda ravninska je krivulja istog reda. Presjeci tako postavljena hipara ravninama okomitim na 1 jesu parabole.

Nacrtna Geometrija Predavanja Zagreb – Free Download PDF

Metoda se primjenjuje kada su oba tijela rotacijska, a osi se ne sijeku. We are a non-profit group that run this website to share documents. Pri tome vrijedi S A B Definicija 1. We predavanna your help to maintenance this website. A B C rotacija u 8!

  ADAPTIVE CONTROL KARL JOHAN ASTROM PDF

U trodimenzionalnom prostoru okomiti mogu biti: Ako su red i razred jednaki, ploha ima stupanj. T r r T Definicija 4. Pravac je paralelan s ravninom ako je paralelan s bilo kojim pravcem te ravnine. Postavlja se pramen ravnina paralelnih s 2. Glavne su slojnice one s cjelobrojnim kotama. Prema prostorna se krivulja 4. Velika i mala os u tlocrtu — Rytzova konstrukcija Po istom se principu mogu postavljati nove stranocrtne ravnine projekcija.

Our success stories include thousands of students who have cracked toughest of examinations, improved their ability to speak and write better and increase their knowledge. Brdo je topografska ploha. Osi su obaju valjaka paralelne s 1, pa se postavlja pramen ravnina paralelnih s 1.

Prikazati tlocrt trupa prometnice. Zadaci c i d temelje se na zadacima a i b.